Kategori: Använda VAG COM (vcds)

vag-com-sverige-vcds 0

Long Coding eller Adaptation?

Skillnaden mellan [07-Coding] och [10-Adaptation] är stora. För er (och vår) skull se till att skilja på dessa två funktioner i VCDS (VAG-COM). [07 - Coding] 07-Coding (kodning) är en grupp hexadecimala tal. Varje “Byte” är...

vcds-autoscan-vagcom-sverige 0

Auto-Scan med VCDS (VAG-COM)

Vad är “AUTO-SCAN” funktionen i VCDS? Auto-Scan är genomsökningsfunktionen i VCDS (VAG-COM) här går vi kort genom hur du använder funktionen “Auto-Scan” i VCDS. Denna funktion söker igenom bilens alla styrdon och kan bla. läsa...