Audi A1, LED regskyltsbelysning utan felkod

LED registreringsskyltsbelysning utan felkoder kräver uppgradering av styrdon

Nummerplåtsbelysning i LED kräver ny central elektronik, detta är vad som styr regleringen av strömmängd som går till regplåtsbelysningen. Alternativ 1 är att köpa ny central elektronik (även kallad Body Control Module, BCM) montera in och programmera om till att passa din bil. Alternativ 2 uppgradera/flasha BCM med ny mjukvara. För att uppgradera mjukvaran krävs VAS5054 alt. VCP kabel (går ej med VCDS).

Följande kodning används:

 1. Ladda hem mjukvaran här (ISO-format), bränn ut på en tom CDR-skiva.
 2. Stoppa in skivan i VAS5054 datorn och genomför uppgradering med instruktionerna nedan.
 3. LED registreringsskylt ljus vid MJ 2011 a1_kzb_vas_1.png
 4. LED registreringsskylt ljus vid MJ 2011 a1_kzb_vas_2.png
 5. LED registreringsskylt ljus vid MJ 2011 a1_kzb_vas_4.png
 6. LED registreringsskylt ljus vid MJ 2011 a1_kzb_vas_5.png
 7. LED registreringsskylt ljus vid MJ 2011 a1_kzb_vas_6.png
 8. LED registreringsskylt ljus vid MJ 2011 a1_kzb_vas_7.png
 9. LED registreringsskylt ljus vid MJ 2011 a1_kzb_vas_8.png
 10. LED registreringsskylt ljus vid MJ 2011 a1_kzb_vas_9.png
 11. Välj “09-Cent. Elect.”
 12. Välj “Coding – 07″ och därefter “Long Coding Helper”
  - Gå till “Byte 17″
  - Aktivera “Bit 7″
 13. Anpassa därefter kablaget från halogen nummerplåtsbelysningens kontakt till nya LED ljus belysningen.

 

OBS! Vi rek. inte nybörjare att försöka med uppgradering/flashning. Detta är en avancerad process som kan förstöra din bils elektronik om den ej görs på rätt sätt, befintlig hårdvara måste kontrolleras noga innan ny mjukvara matas in!

Lämna gärna en kommentar!