Audi A3, antal blinkningar på komfortblinkers

Antal blinkningar på komfortblinkers i Audi A3 8P

I centralelektroniken har du möjlighet att anpassa komfortblinkers antalet från 1-5 blinkningar (dvs. min 1x och max 5x blinkningar på 1 tryck) .

Följande kodning används:

  1. Välj 09-Cent. Elect.
  2. Välj “Adaption – 10″
    - Skriv in Kanalnummer (Channel) 
    31″
    - Nytt värde (New value) för denna kanal “1-5” (standardvärde: 3)

Lämna gärna en kommentar!