[RNS-E] Visa hastighetsgräns (på/av)

RNS-E hastighetsbegränsning aktivera/deaktivera.

I RNS-E (media) finns möjligheten att få fartvarning, hastighetsbegränsning längst med planerad väg.

Tillgängligt för:

  • RNS-E (media) 2010> med artnr: xxx xxx 193

Följande kodning används:

  1. Välj “37-Navigation”
  2. Välj “Adaption – 17″ 
    - Skriv in Kanalnummer (Channel) “18″
    - Nytt värde (New value) för denna kanal “2″ (0-funktion avaktiverad, 1-aktiverad, 2-aktiverad)
  3. Gör en RNS-E reset genom att hålla in “RADIO” + “SETUP” samtidigt under några sekunder (ca.40sek).

 

Bild/Video efter genomförd programmering:

 

 

 

 

 

 

 

Lämna gärna en kommentar!